Hälsocentralen Premicare Ljustadalen

Västernorrland

Sundsvall

Card image cap
  • Ekonomismindex2017 (fler än 30 svar)
  • Helhetsintryck78
  • Emotionellt bemötande78
  • Delaktighet74
  • Respekt85
  • Kontinuitet65
  • Information69
  • Tillgänglighet83