Vad hände med garantipensionärerna?

Monday 20 September, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Av alla grupper som regeringen berömmer sig för att ha hjälpt med budgeten finns faktiskt en som lyser med sin frånvaro - pensionärerna med enbart eller huvudsakligen garantipension. Vänsterpartiet var ofina nog att påpeka just detta - att den absolut mest ekonomiskt utsatta gruppen inte får något i budgeten.

Många i den här gruppen kan förstås ansöka om bostadstillägg, men faktiskt inte alla. Bostadstillägg är en behovsprövad förmån, som är omgärdad med mycket starka restriktioner. Man får som ensamstående inte ha mer än 100000 på banken för att ha rätt till bidraget. För samboende är gränsen 200000. Faktum är att reglerna är striktare än för socialbidraget (ekonomiskt bistånd).

Det går bara att spekulera i varför Socialdemokraterna väljer att utelämna den allra fattigaste gruppen i samhället när man delar ut sina allmosor. Själv har jag en teori om att detta beror på att regeringen gjort pensionssystemet så snårigt med sitt nya pensionstillägg att eventuella höjningar av garantipensionen riskerar att leda till mycket höga marginaleffekter för vissa grupper. Det skulle kunna bli så absurt att fler intjänade pensionspoäng leder till lägre pension.

Men det är något som experterna får räkna på. Själv nöjer jag mig med att konstatera att den fattigaste kategorin medborgare lämnades i sticket.