SvT:s klimatrapportering har spårat ur

Saturday 18 September, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Tillhör inte dem som normalt klagar speciellt mycket på Sveriges Television. Oftast är ambitionen att presentera fakta, även om underliggande värderingar hos personalen ibland lyser igenom. Är samtidigt inte övertygad om att en värld (ett Sverige) utan public service skulle vara speciellt mycket bättre. Risken är att särintressen (lobbyister) och extremister skulle ta över och göra medierapporteringen mer polariserad och mindre verklighetsanknuten. Tycker att USA är ett avskräckande exempel.

Ett orostecken är dock Sveriges Televisions hantering av klimatfrågan. Jag tror tyvärr att man låtit aktiva miljöpartister och växthusgasaktivister få ett alltför stort inflytande. Rapporteringen om "klimatförnekare" i Aktuellt för några dagar sedan var ett lågvattenmärke som borde leda till räfst och rättarting.

Inte för att "klimatförnekarna" har rätt i sak. De har kanonfel i väldigt mycket. Och de förstår ofta inte ens att de har fel, därför att de saknar den kunskap som man bör ha för att på ett övergripande plan bedöma nuläget.

Problemet är att rapporteringen om "klimatkrisen" är än mindre seriös. Jag misstänker att de ansvariga för inslagen i SvT faktiskt vet att den bild som förmedlas inte är balanserad. Ändå ser man det som sin uppgift som att "... väcka tittarna". Det spelar mindre roll om man väcker tittarna med osanningar, vakna ska dom. Och rädda ska dom bli - annars händer det ju inget.

Ett public-service-bolags uppgift är dock inte att "väcka" någon. Uppgiften är att förmedla en korrekt bild av nuläget vad avser global uppvärmning. Och det gör man sannerligen inte.

Vad vet då jag som gör att jag kan uttala mig så kritiskt om SvT? Jag är ju ekonom, inte klimatexpert?

Vilket förvisso stämmer. Men jag har i alla fall en vetenskaplig skolning och en vana att tolka statistik som 99 procent av dem som har tvärsäkra åsikter om klimatet saknar. Ta en sådan sak som vem man bör lyssna på. Som klimatforskaren Lennart Bengtsson konstaterar i ett debattinlägg saknade samtliga personer som kom till tals i inlägget om klimatförnekare formell kompetens inom området.

Det är inte enbart SvT:s rapportering som saknar sans. I en krönika skriver näringslivsjournalisten om hur dåvarande redaktionschefen på Dagens Nyheter Caspar Opitz ville ha ett samtal om klimatrapporteringen. Den var inte tillräckligt alarmistisk.

Fakta trängs ut till förmån för undergångsberättelser och rent strunt. Tyvärr förstår inte majoriteten av läsarna detta. De har svårt att förstå att doktorer och docenter och professorer kan vara okunniga. Men så är det faktiskt. Det är en ganska begränsad krets som är experter på just klimatförändringar och de håller i allmänhet tyst. Några knyter näven i byxfickan, andra resignerar och några tycker trots allt att det är bra att deras frågor lyfts fram - om än på ett ovetenskapligt sätt.

Clint Eastwoods karaktär "Dirty Harry" uttryckte sig burdust: "Opinions are like assholes - everybody's got one."

Alla har naturligtvis rätt till sin åsikt. Men även om alla människor är lika mycket värda är deras åsikter inte det. Vill man få en bild av vad som händer med jordens klimat och vilka konsekvenser detta kan få är det bättre att lyssna på en klimatforskare än en agronom.

IPCC är ingen forskare, det är ett politiskt organ som sammanställer forskning. Många av de forskare som skriver underlagsrapporter till FN är kunniga och balanserade. Det innebär inte med nödvändighet att de sammanfattningar som skrivs för allmänheten och politiker är balanserade.

Än mindre balanserat blir det givetvis när medierna plockar godbitar ur FN-rapporterna. Osannolika scenarier blir till troliga utvecklingar. Havsnivåer höjs med 70 meter, isen smälter vid polerna och öknarna breder ut sig.

Sanningen är inte lika braskande. Den globala medeltemperaturen ökar med ungefär 0,15 grader per decennium, vattnet stiger med 30 cm per 100 år och vissa områden blir torrare - samtidigt som andra får mer regn och därmed grönska.

Men även om man bortser från att bilden av klimatförändringarna är helt felaktig är kanske det största problemet att även de tilltänkta åtgärderna är det. Kina bygger för närvarande ett kolkraftverk i veckan och Indien ökar sina utsläpp drastiskt. Fokus läggs dock på de utsläpp som sker i USA och EU. Sanningen är att våra koldioxidutsläpp redan minskar. Vill vi bidra till att minska de globala utsläppen vore det smartare att lägga skatt på vår konsumtion.

Det innebär införande av klimattullar, som givetvis även dessa måste vägas mot den ganska marginella nytta som minskade koldioxidutsläpp sannolikt ger.