Storbritannien som avskräckande exempel

Wednesday 6 October, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Financial Times skriver om energikrisen i Storbritannien. Till stor del är denna självförvållad och en följd av landets omställning till grön energi.

Till att börja med är landet sedan 2004 nettoimportör av energi. Ändå har man valt att göra en snabb omställning till energislag som inte är lika stabila som de tidigare.

Den utlösande faktorn är en dramatisk ökning av energiefterfrågan. Samtidigt kommer utbudet till närmare 40 procent från förnyelsebara källor, vilket leder till betydande bortfall när solen inte skiner och det är vindstilla. 

Det saknas systemtänkande. Precis som finansiella marknader behöver regler och backup måste energimarknaden ha en "... lender of last resort".

En rad andra misstag förvärrar krisen, bland annat att 70 procent av landets lagringskapacitet för naturgas försvann för tre år sedan - magasinen avvecklades av säkerhetsskäl och har inte ersatts. Många aktörer på energimarknaden har inte säkrat sina priser - man lovar att leverera till vissa priser, utan att veta till vilket pris man kan köpa in energin i framtiden.

Även om problemen är som störst i Storbritannien finns motsvarande systemfel i stora delar av EU och USA. Texas råkade nyligen ut för en snarlik kris - av liknande orsaker. Kina och Indien har brist på stabila energikällor, även om närmare 70 procent av elen i Kina alltjämt genereras genom förbränning av kol.

En dag kanske det finns överföringskapacitet och lagringsmöjligheter för att hantera vindlösa dagar. Men det är en dag långt in i framtiden.