Skråväsendet på bostadsmarknaden

Sunday 20 June, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Är det fler som ser det lätt ironiska i att Vänsterpartiet ska fälla regeringen för att försvara ett ålderdomligt skråväsende? För det förslag som ligger på bordet är ju att staten tar över ansvaret för att reglera hyrorna från en privat aktör - Hyresgästföreningen. Även i framtiden kommer hyrorna att vara reglerade, men det kommer att vara staten som reglerar hyrorna.

Man kan tänka sig striktare regleringar än den som januaripartierna lagt fram. Det vore enkelt att föreslå att alla undantag i inflationsuppräkningen undantas - då blir hyrorna verkligen förutsägbara på ett helt annat sätt än i dag. Men det är inte där V lägger krutet. Man vill ha det som i dag - och i dag gäller marknadshyror i allt väsentligt redan i nya lägenheter och osäkerheten för hyresgästerna är betydande.

Sanningen är att Vänsterpartiet inte agerar i hyresgästernas intresse. Man agerar i Hyresgästföreningens intresse. Det är en stor skillnad.