Energifrågan blir den viktigaste nästa år

Sunday 3 October, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Nej, jag tror att varken klimatfrågan eller brottsligheten kommer att dominera under nästa år. Det kommer att vara energifrågan - alltså priset på bensin och diesel och el. Det är en rad omständigheter som talar för detta:

1) Kina har energibrist. Av 3000 kolkraftverk under byggnation eller planerade ligger 2400 i Kina. Men det räcker inte. Bristen på energi tvingar landet att dammsuga resten av världen på exempelvis naturgas. Detta driver upp priserna.

2) Tyskland har avvecklat sin kärnkraft. Konsekvensen är en instabil europeisk energimarknad som är beroende av att det blåser. När det blåser rejält blir elpriserna negativa, när det inte blåser måste man köra kolkraft och dieselgeneratorer för att täcka upp bristen. På marginalen ger detta mycket höga elpriser.

3) Den europeiska elmarknaden knyts alltmer samman. Det innebär att Tysklands energikris är Sveriges.

4) Som om det inte skulle räcka med den tyska energikrisen har även Sverige avvecklat kärnkraften - utan att ersätta den med något stabilt alternativ.

5) Ryssland kommer att utnyttja energibristen i Europa för sina egna syften. Hur och när Putin spelar det kortet vet vi inte, men vi vet att han kommer att göra det när EU är som svagast.

6) Gula Västarna i Frankrike protesterade huvudsakligen mot höjda energipriser. Höga bensin- och dieselpriser slår urskiljningslöst mot låginkomsttagare i glesbygd. Höga elpriser slår mot villägare. Även i Sverige finns det stora grupper som drabbas när energipriserna skjuter i höjden.

Sammantaget har vi en perfekt storm inför den kommande vintern. Blir det kallt och vindstilla kommer situationen att blir svår. Till detta kommer en analkande utbudschock - varav stigande energipriser är en del. Men vi kommer även att få se omfattande arbetsmarknadskonflikter och dyrare varor och tjänster. Det blir en stökig period - med energikrisen i centrum.