En miljödebatt med relevanta frågor

Monday 11 October, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Tittade på partiledardebatten i går och får konstatera att frågorna som ställdes i miljödebatten för en gångs skull var relevanta. En av dessa frågor:

- Varför talar vi så mycket om produktionsrelaterade utsläpp och så lite om de utsläpp som vår produktion orsakar?`

I Kina produceras 60-70 procent av elektriciteten alltjämt med kolkraft. Samma sak i Indien. Och det är där som våra varor ofta tillverkas.

Jag begär inte att man kritiskt ska granska om åtgärderna som vidtas för att minska utsläppen i EU står i proportion mot åtgärderna. Men det vore väl också en bra sak att ta upp.

Diskussionen om huruvida det går att skapa en stabil elproduktion med vindkraft är också bra. Något måste kärnkraften ersättas med om den ska bort och det går inte med bara vindkraft - vi måste ha något som ger energi även när det inte blåser.

Visst är det sant att elkrisen inte enbart beror på att Sverige lägger ner kärnkraften. Men det är en bidragande faktor. En annan bidragande faktor är att Tyskland gör samma sak som Sverige.

Så får man säga något positivt är det att SvT ställde relevanta frågor. Det kan ju vara ett första steg i en nationell tillnyktringsprocess vad avser klimatpolitiken.