Den kommande kinesiska kollapsen

Thursday 16 September, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Många har spekulerat i om Kina en dag kommer att gå samma väg som Japan - att den ekonomiska utvecklingen en dag abrupt stannar av. Somliga demografer, exempelvis Yi Fuxian, pekar på att den kinesiska demografiska statistiken innehåller mycket luft. Han kallar den kinesiska draken för en sjuk ödla.

Jag nöjer mig med att konstatera att det i förväntningarna på Kina ligger antaganden som kan vara skakiga. Den billiga produktionen förutsätter faktiskt ett överskott på arbetskraft - ett överskott som i sin tur bygger på någorlunda höga födelsetal.

Den kinesiska fastighetsmarknaden är för närvarande skakig. Om detta förebådar något större och mer allvarligt är svårt att säga. Men när den viktigaste leverantören av billiga konsumentprodukter i världen inte längre kan leverera är detta en negativ utbudschock. Om produktionen avstannar på grund av arbetskraftsbrist kommer alltför mycket pengar att jaga alltför få produkter.

Då blir konsekvensen inflation och låg tillväxt - kombinationen kallas "stagflation".