De låga elpriserna kommer inte tillbaka

Wednesday 15 September, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Har en dålig nyhet att förmedla. Ni som observerat hur elpriserna stiger och stiger tror säkert att de en dag återvänder till normala nivåer. Det tror inte jag. Sverige har valt bort kärnkraften och delvis vattenkraften - de två källor som gjort Sverige exceptionellt och ett centrum för basindustri.

En annan faktor är bättre överföringskapacitet för el. I takt med att de europeiska näten kopplas ihop kommer elpriserna att jämnas ut. I EU är det huvudsakligen Tysklands konsumtion och produktion som styr nivåerna och med tanke på att det landet valt att fasa ut kärnkraften lär de höga priserna bestå.

Vi kommer med andra ord att få vänja oss vid höga elpriser - både på sommaren och vintern. Vilken betydelse de höga priserna får för basindustrin är oklart. Sannolikt samma effekt som en kraftig höjning av bolagsskatten - det vill säga, det driver företagen till länder med lägre skatt och elpriser.

Bra nyhet för länder som har en stabil elproduktion och låga bolagsskatter, dålig nyhet för Sverige.